ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 
ประจำเดือนเมษายน 2560  
ประจำเดือนมีนาคม 2560  
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560  
ประจำเดือนมกราคม 2560  
ประจำเดือนธันวาคม 2559  

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

 
ประจำเดือนตุลาคม 2559  
 

<< หน้าหลัก

 
  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  ที่อยู่ ๙๙/  หมู่ที่ ๑ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  ๗๔๑๒๐
โทร.๐๓๔-๔๘๑๓๑๓    โทรสาร   ๐๓๔-๔๘๓๑๖๗   
banphaeo@banphaeocity.go.th