ข่าวประกวดสอบราคาและจัดซื้อจัดจ้าง

 
โครงการก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและลานจอดรถสถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  
(e-bidding) : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเดินเท้า    
(e-bidding) : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเดินเท้า (บริเวณริมคลองสหกรณ์)  
ขอเสนอความเห็นชอบราคากลางโครงการปรับปรุงทางเดินเท้า (บริเวณริมคลองสหกรณ์)    
(e-bidding) : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเดินเท้า (บริเวณริมคลองสหกรณ์)  
ขอเสนอความเห็นชอบราคากลางโครงการปรับปรุงทางเดินเท้า (บริเวณริมคลองสหกรณ์)  
(e-bidding) : ประกวดราคาจ้างเหมาสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันฯ  
ยกเลิกประกาศ : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันฯ (e-bidding)  
(e-bidding) : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันฯ  
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันฯ  
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : ซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน บง ๘๔๖ สมุทรสาคร  
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : วางท่อเมนต์น้ำประปา HDPE ขนาด ๙๐ มม. ระยะทาง ๓๓๐ เมตร  
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : วางท่อเมนต์น้ำประปา HDPE ขนาด ๙๐ มม. ระยะทาง ๓๗๐ เมตร  
ประกาศราคากลาง : ปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพานและปากทางเข้าถนนเทศบาล ๓  
ประกาศเทศบาลฯ : ประกวดราคาจ้างเหมาสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประกาศเทศบาลฯ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเทศบาล ๔ (e-bidding)  
ประกาศราคากลาง : จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายทะเบียน บก - ๗๓๘๐  
ประกาศเทศบาลฯ : ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน บจ-4503  
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-1597  
ประกาศเทศบาลฯ : ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพ เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  
ประกาศเทศบาลฯ : ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพ เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  
ประกาศเทศบาลฯ : ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพ เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  
ประกาศราคากลาง: โครงการวางท่อเมนต์ HDPE ขนาด 90 มม. ระยะทาง 307 เมตร  
ประกาศราคากลาง: โครงการวางท่อเมนต์ HDPE ขนาด 90 มม. ระยะทาง 287 เมตร  
ประกาศราคากลาง: โครงการวางท่อเมนต์ HDPE ขนาด 90 มม. ระยะทาง 273 เมตร  
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : โครงการปรับปรุงรั้วลวดตาข่ายถัก  
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : ก่อสร้างลาน คสล. (บริเวณข้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว)  
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : ปรับปรุงพื้น ตสล. สนามบาลเกตบาลและสนามตระกร้อ  
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)  
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล. เลียบคลองดำเนินสะดวก  
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : ก่อสร้างท่อลวดเหลี่ยม  
ประกาศเทศบาลฯ : ขายทอดตลาด อ.สนง.เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว หลังเก่า  
ประกาศเทศบาลฯ : ผู้ชนะการประมูลงานจ้างเหมาโครงการสร้างสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  
การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลบ้านแพ้วฯ  
ประกาศเทศบาลฯ : ขายทอดตลาด อ.สนง.เทศบาลตำบลบ้านแพ้วหลังเก่า โดยรื้อถอน พร้อมขนย้ายวัสดุออกจากพื้นที่  
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล. บริเวณคลองบันไดเหล็ก  
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : ก่อสร้างโรงเก็บของกองคลัง (ข้างสำนักงานเทศบาล)  
ประกาศเทศบาลฯ : ขายทอดตลาด อ.สนง.เทศบาลตำบลบ้านแพ้วหลังเก่า (บริเวณที่ว่าการ อ.บ้านแพ้ว) โดยรื้อถอน  
ประกาศเทศบาลฯ : ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : อาคารสระว่ายน้ำอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก : สอบราคาจ้างเหมาสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย  
ประกาศเทศบาลฯ : สอบราคาจ้างเหมาสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า ตสล. คลองแพ้วใต้  
สรุปผลคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง : ซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัสท์ติดคอนกรีตถนนในเขตเทศบาล  
ประกาศเทศบาลฯ : ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างบริเวณทางเข้าข้างกำแพงโรงบาลพยาบาลบ้านแพ้วฯ โดยวิธีรื้อถอน  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา : ประมูลจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณปากคลองหม้อแกง ฯ  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา : ประมูลจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณหอสมุดพระเทพฯ (กศน.) ฯ  

ประกาศเทศบาลฯ : ประมูลจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณปากคลองหม้อแกง ฯ

 

ประมาณและสรุปผลราคา : ประมูลจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณปากคลองหม้อแกง ฯ

 

ประกาศเทศบาลฯ : ประมูลจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณหอสมุดพระเทพฯ (กศน.) ฯ

 

ประมาณและสรุปผลราคา : ประมูลจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณหอสมุดพระเทพฯ (กศน.) ฯ

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา : สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 16 จุดฯ

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบฯ : สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 16 จุดฯ

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา : สอบราคาจ้างปรับปรุงทางเดินเท้าฯ

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : สอบราคาจ้างปรับปรุงทางเดินเท้าฯ

 

ประกาศตรวจรับงานจ้างสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสนามฟุตซอลฯ

 

ประกาศตรวจรับงานจ้างสอบราคาจ้างปรับปรุงโครงหลังคาเหล็ก : บริเวณสะพานไม้ข้ามคลองดำเนินฯ

 

เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจัดหากล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 16 จุด บริเวณในเขตพื้นที่เทศบาลฯ

 

ประกาศสอบราคาจัดหากล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 16 จุด บริเวณในเขตพื้นที่เทศบาลฯ

 

สรุปผลประมาณราคากลางติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 16 จุด บริเวณในเขตพื้นที่เทศบาลฯ

 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางเดินเท้า (บริเวณริมคลองสหกรณ์)

 

สรุปผลประมาณราคากลางจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางเดินเท้า (บริเวณริมคลองสหกรณ์)

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสนามฟุตซอลฯ

 

รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล (บริเวณสนามกีฬาเทศบาล)

 

เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล (บริเวณสนามกีฬาเทศบาล)

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว

 

รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว

 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล (บริเวณสนามกีฬาเทศบาล)

 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงโครงหลังคาเหล็ก : บริเวณสะพานไม้ข้ามคลองดำเนินฯ

 

ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดหากล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 11 จุด บริเวณในเขตพื้นที่เทศบาลฯ

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อและอุปกรณ์จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

 

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์สอบราคาปรับปรุงโครงหลังคาเหล็ก (บริเวณสะพานไม้ข้ามคลองดำเนินฯ ท่ารถมหาชัย)

 

รายงานผลการเปิดซองสอบราคาปรับปรุงโครงหลังคาเหล็ก (บริเวณสะพานไม้ข้ามคลองดำเนินฯ ท่ารถมหาชัย)

 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงโครงหลังคาเหล็ก (บริเวณสะพานไม้ข้ามคลองดำเนินฯ ท่ารถมหาชัย)

 

สรุปผลประมาณราคากลางปรับปรุงโครงหลังคาเหล็ก (บริเวณสะพานไม้ข้ามคลองดำเนินฯ ท่ารถมหาชัย)

 

ประกาศสอบราคาจัดหากล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 11 จุด บริเวณในเขตพื้นที่เทศบาลฯ

 

ประกาศสอบราคาซื้อสื่อและอุปกรณ์จัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว

 

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการดัดเลือกสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ฯ

 

รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดธรรมจริยาภิรมย์ - วัดใหม่ราษฎร์นุกูล

 

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดธรรมจริยาภิรมย์ - วัดใหม่ราษฎร์นุกูล

 

กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมท่อลอด คสล. เชื่อมต่อระหว่าง หมู่ 1-6

 

กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมท่อลอดเหลี่ยม คสล. เชื่อมต่อระหว่าง หมู่ 1-6

 

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1,6 (ระยะที่ 1),(ระยะที่ 2)

 

รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1,6 (ระยะที่ 1),(ระยะที่ 2)

 

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1,6 (ระยะที่ 1),(ระยะที่ 2)

 

สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯ

 

(ยกเลิกประกาศราคา) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ฯ สายวัดธรรมจริยาภิรมย์ - วัดใหม่ราษฎร์นุกูล

 
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ฯ สายวัดธรรมจริยาภิรมย์ - วัดใหม่ราษฎร์นุกูล    
สอบราคาจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  

สอบราคาจ้างเหมาสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว

 

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการรื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง และติดตั้งเครื่องออกกำลังกายแจ้ง

 

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอัศจรรย์บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว จำนวน 12 ชุด

 

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการการซ่อมแซมพื้นคอนกรีต คสล. บริเวณด้านในลานจอดรถอาคารดับเพลิง

 

สอบราคาโครงการปรับปรุงและขยายท่อขยายท่อเมนต์น้ำประปา (หน้าบ้านป้าหงส์ - ปากคลองหม้อแกงฝั่งเหนือ)  

 

สอบราคาโครงการปรับปรุงและขยายท่อขยายท่อเมนต์น้ำประปา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ - ร้านคุณต๋อย)  

 

สอบราคาโครงการปรับปรุงและขยายท่อขยายท่อเมนต์น้ำประปา (บ้านร่มเย็น - ธนาคารออมสินเก่า)

 

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์สอบราคาโครงการก่อสร้างหลังคากันสาดโครงเหล็กและลูกกรงเหล็กดัด-หน้าต่าง ฯ

 

รายงานผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างหลังคากันสาดโครงเหล็กและลูกกรงเหล็กดัด-หน้าต่าง จำนวน 5 จุด ฯ

 

สอบราคาโครงการก่อสร้างหลังคากันสาดโครงเหล็กและลูกกรงเหล็กดัด-หน้าต่าง จำนวน 5 จุด ฯ

 

กำหนดราคากลางโครงก่อสร้างหลังคากันสาดโครงเหล็กและลูกกรงเหล็กดัด-หน้าต่าง จำนวน 5 จุด ฯ

 

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์สอบราคาโครงการก่อสร้างลานพื้น คสล. ฯ บริเวณศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว

 

รายงานผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างลานพื้น คสล. ฯ บริเวณศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว

 

สอบราคาโครงการก่อสร้างลานพื้น คสล. ฯ บริเวณศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว

 
สอบราคาโครงการรื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง และติดตั้งเครื่องออกกำลังกายแจ้ง พร้อมปรับพื้นสนาม    
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 5 ชุด  
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง  
สอบราคาซื้อสื่อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด  

สอบราคาซื้อสื่อครุภัณฑ์กีฬา (ลู่วิ่งไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง) จำนวน 5 ชุด

 

สอบราคาซื้อสื่อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง

 

กำหนดราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด

 

สอบราคาซื้อสื่อและอุปกรณ์จัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว

 

สอบราคาโครงการการซ่อมแซมพื้นคอนกรีต คสล. บริเวณด้านในลานจอดรถอาคารดับเพลิง

 
สอบราคาโครงการการก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมสะพาน คสล.  
สอบราคาจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  
สอบราคาโครงการการก่อสร้างอัศจรรย์บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  

กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างลานพื้น คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว

 
สอบราคาโครงการปรับปรุงท่อเมนต์ HDPE บริเวณซอยโรงเรียนสารสาสน์  
สอบราคาโครงการปรับปรุงท่อเมนต์ HDPE บริเวณซอยอารีย์ฯ  
สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อม คสล. เชื่อมต่อระหว่าง หมู่1 - หมู่6 ตำบลบ้านแพ้ว  
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมสะพานเชื่อมต่อระหว่าง หมู่1 - หมู่6 ตำบลบ้านแพ้ว  
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศโครงการฝึกอบรมชุมชนเข้มแข็งฯ  
สอบราคาจ้างเหมาสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย  
ขายทอดตลาดอาคารดับเพลิงหลังว่าที่การอำเภอบ้านแพ้วโดยวิธีรื้อถอน  
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 6 รายการ  
เรื่อง สอบราคาโครงการเดินท่อแห้งรับน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  
เรื่อง สอบราคาโครงการติดตั้งหอกระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์บนชั้นดาดฟ้าสำนักงานฯ  
เรื่อง เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนเข้าที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว  
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหลังร้านเซเว่น ด้วย ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตรฯ  
เรื่อง สอบ ราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย  
 

<< หน้าหลัก

 
  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  ที่อยู่ ๙๙/  หมู่ที่ ๑ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  ๗๔๑๒๐
โทร.๐๓๔-๔๘๑๓๑๓    โทรสาร   ๐๓๔-๔๘๓๑๖๗   
banphaeo@banphaeocity.go.th