ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมอบรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมลงคะแนนออกเสียงประชามติ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว) มีความจำเป็นจะต้อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน  
ปั่น-กิน-เที่ยว เฟี้ยวสองล้อ ล่องสาคร ตอนที่ ๓ : บ้านแพ้ว...ไม่แผ่วรัก ปั่นๆพักๆ...น่ารักนะบ้านแพ้ว  
สารคดีสื่อวิทยุบทบาทและภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  
ขอเชิญนำสัตว์เลี้ยงของท่านมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  
ขอขอเชิญเที่ยวงานประเพณี ‪มหาสงกรานต์สองฝั่งคลอง‬ฯ ประจำปี ๒๕๕๙  
ขอเชิญขอเชิญเที่ยวงาน "Samutsakorn Expo 2016 Extreme สมุทรสาคร กิ๊บเก๋ ฟู้ด เฟี้ยว ครั้งที่ 7"  
ขอขอเชิญชวนรับการตรวจสุขภาพพร้อมรับคำปรึกษาด้านสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๙  
ขอเชิญร่วมพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุและพิธีเททองหล่อพระประธาน ณ วัดธรรมจริยาภิรมย์ ประจำปี ๒๕๕๙  
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙ ขอเชิญชาวอำเภอบ้านแพ้วร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องด้วยวาระขึ้นปีใหม่  
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙ เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ปี ๒๕๕๙  
ขอเชิญชวนร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ  
ขอเชิญชวนร่วมโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  
ขอความร่วมมือผู้ใช้สนามกีฬาเทศบาลฯ ทุกคนงดใช้สนาม เนื่องด้วยระบบไฟฟ้าขัดคล่อง  
ขอเชิญร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๘  
การเข้าร่วมกิจกรรม BIKE FOR DAD "ปั่นเพื่อพ่อ" ของจังหวัดสมุทรสาคร  
ขอเชิญร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๘  
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว ประจำปี ๒๕๕๘  
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการตรวจคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพประชาชน ประจำปี ๒๕๕๘  
การเข้าร่วมกิจกรรม BIKE FOR MOM "ปั่นเพื่อแม่" ของจังหวัดสมุทรสาคร  
การซ้อมใหญ่กิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike For Mom" ที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  
วันนี้ - 31 ก.ค.58 ไม่ลงทะเบียนซิมมือถือระบบเติมเงินจะโทรออกไม่ได้  
ขอเชิญร่วมงาน Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” เป็นกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ  
การเปลี่ยนอีเมล์เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  
ขอเชิญร่วมประมูลเลขทะเบียนสวยหมวดอักษร ‪กค‬ จากสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร  
การดำเนินงานของศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว (One Stop Service) จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2558  
ขอเชิญร่วมโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์สองฝั่งคลอง ประจำปี 2558  
ขอเชิญพี่น้องชาวบ้านแพ้วนำสุนัขฯ เข้าร่วมโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2558  
หน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ (โดยรถโมบาย)  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว เปิดรับสมัครเด็กเข้าศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำปี 2558  
ขอเชิญพี่น้องชาวบ้านแพ้วร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ 88 รูป  
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ปีงบประมาณ 2558  
ขอเชิญร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาฯ มหาราช ประจำปี 2557  
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงอำเภอบ้านแพ้ว ประจำปี 2557  

ขอเชิญร่วมโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์สองฝั่งคลอง ประจำปี 2557

 
ขอเชิญร่วมป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2557  
ขอเชิญร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราช อำเภอบ้านแพ้ว ประจำปี 2556  

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง อำเภอบ้านแพ้ว ประจำปี 2556

 

การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

 

การแถลงผลงานของพรรคการเมืองห้วงการจัดสรรที่ 1 ประจำปี 2556

 
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 6  
 

<< หน้าหลัก

 
  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  ที่อยู่ ๙๙/  หมู่ที่ ๑ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  ๗๔๑๒๐
โทร.๐๓๔-๔๘๑๓๑๓    โทรสาร   ๐๓๔-๔๘๓๑๖๗   
banphaeo@banphaeocity.go.th