คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว

 
         
   

   

 

 

นายเทพรัตน์   ศรีนิเวศน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพ้ว

 


 


 

 

 


 

 
นายพสิษฐ์     ชัยทวีศักดิ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพ้ว
 
 

 

 
นางอิสราภา   โตขำ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพ้ว
 
         

นายณัฏฐ์ภวิศ   สาธิตาชยานันท์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 
 
 

  นายสุระพจน์   ปานรักษ์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพ้ว

       

 

       

<< กลับหน้าหลัก

         

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  ที่อยู่ ๙๙/๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  ๗๔๑๒๐
โทร.๐๓๔-๔๘๑๓๑๓    โทรสาร   ๐๓๔-๔๘๓๑๖๗   
banphaeo@banphaeocity.go.th