รายงานผลการดำเนินงาน

 

ปี 2562

 

 
 

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562
 

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562
 

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
 

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

ปี 2561

 

 
 

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
 

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561
 

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561
 

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561

ปี 2560

 

 
 

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560
 

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560
 

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560

ปี 2559

 

 
 

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2559
 

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559
 

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559
 

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559

*******************************

<< หน้าหลัก

 

 
  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  ที่อยู่ ๙๙/๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  ๗๔๑๒๐
โทร.๐๓๔-๔๘๑๓๑๓    โทรสาร   ๐๓๔-๔๘๓๑๖๗   
banphaeo@banphaeocity.go.th