รายรับรายจ่ายเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว
 

 

รายรับรายจ่ายของเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว ประจำปี 2561

 

รายรับรายจ่ายของเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว ประจำปี 2560

 

รายรับรายจ่ายของเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว ประจำปี 2559

  รายรับรายจ่ายของเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว ประจำปี 2558
  รายรับรายจ่ายของเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว ประจำปี 2557
  รายรับรายจ่ายของเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว ประจำปี 2556
  รายรับรายจ่ายของเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว ประจำปี 2552-2554
     

 

*******************************

<< หน้าหลัก

 
  สำนัก

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  ที่อยู่ ๙๙/๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  ๗๔๑๒๐
โทร.๐๓๔-๔๘๑๓๑๓    โทรสาร   ๐๓๔-๔๘๓๑๖๗   
banphaeo@banphaeocity.go.th